Bestellingen en wijzigingen dienen minimaal 5 dagen voor leverdatum bij ons bekend te zijn. Aanbetaling
€ 100,00 per bestelling, contant of per bank, NL45RABO 0107901269 o.v.v. buffet, buffetdatum en naam.

Uw bestelling wordt in behandeling genomen als de aanbetaling is ontvangen.

Bij annulering van de bestelling 7 dagen voor leverdatum worden de gereserveerde partygoederen in rekening gebracht alsmede € 100,00 administratiekosten. Nadat de termijn verstreken is, wordt het gehele opdrachtbedrag doorberekend.